De gebruikersvriendelijkheid zorgt ervoor, dat er geen ingewikkelde instructie nodig is om mijn.rino.nl te kunnen gebruiken.


Uiteraard staan we altijd paraat om te helpen als dat nodig mocht zijn.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de RINO: helpdesk@rino.nl
Voor een aantal geselecteerde BIG opleidingen hebben we, samen met onze automatiseerders, een geheel eigen, op onze postacademische cursisten afgestemde, digitale leeromgeving ontwikkeld: moodle.rino.nl